คูลดาวน์หรือการลดความเร็วของกิจกรรมทางกายหลังจากการออกกำลังกาย เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติหลังจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง การทำคูลดาวน์อย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเครียดของกล้ามเนื้อและระบบประสาทหลังการออกกำลังกาย ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อในวันถัดไปได้ ดังนั้นนี่คือวิธีที่คุณสามารถทำคูลดาวน์ให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปวดกล้ามเนื้อในวันถัดไป

 

 

ค่อยๆ ลดระดับความเร็วในการออกกำลังกายท่าต่างๆ คูลดาวน์ควรเริ่มต้นด้วยการลดความเร็วและความรุนแรงของกิจกรรม ทำให้ร่างกายมีเวลาในการเข้าสู่สภาวะปกติเรื่อย ๆ จากสภาวะการออกกำลังกาย

 

 

การยืดกล้ามเนื้อ: การใช้การยืดกล้ามเนื้อในช่วงคูลดาวน์ช่วยให้กล้ามเนื้อค่อย ๆ คลายตัวลง และลดการกังวลและปรับสภาพกล้ามเนื้อกลับสู่สภาวะปกติ

 

 

การรับประทานน้ำ: ควรดื่มน้ำเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายหลังจากการออกกำลังกาย น้ำมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การหายใจอย่างเหมาะสม: ในระหว่างการคูลดาวน์ควรให้ความสำคัญกับการหายใจ หายใจอย่างช้า ๆ และลึก ๆ เพื่อช่วยร่างกายกลับสู่สภาวะผ่อนคลาย

 

ความสำคัญของการทำคูลดาวน์หลังการออกกำลังกายไม่ควรถูกละเลย เพราะมันช่วยให้ร่างกายของคุณมีเวลาปรับสภาพคืนความปกติและช่วยลดความเครียดในกล้ามเนื้อ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปวดกล้ามเนื้อในวันถัดไป