ติดต่อเจ้าหน้าที่ Click!

79,500-92,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 200 x 170 x 230 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

37,500-50,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 177 x 150 x 229 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

55,500 – 68,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 224 x 173 x 210 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

69,500-82,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 195 x 152 x 217 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

40,500-53,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 203 x 142 x 219 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

32,900-46,300 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 178 x 220 x 220 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

34,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 100 x 240 x 146 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

32,500 – 45,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 220 x 230 x 220 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

27,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 250 x 195 x 219 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

26,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 117.5 x 175 x210 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

26,500-39,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 133 x 240 x 230 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

24,500-37,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 120 x 150 x 215 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

23,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 120 x 175 x 205 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

22,500-35,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 175 x 204 x 216 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

13,500-26,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 190 x 135 x 225 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

17,500 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน156 x 220 x 210 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

17,900 – 20,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 145 x 200 x 210 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

13,900 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 100 x 168.5 x 210 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

10,500-22,500 ฿ 

เกรด : ยิม / ฟิตเนส / บริษัท

พื้นที่การใช้งาน 112 x 115 x 190 เซนติเมตร

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 5,500 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 7,500 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 9,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,890 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,190 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,490 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

590 ฿ 

อุปกรณ์เสริม

Cable Pro

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

5,900 ฿ 

อุปกรณ์เสริม LEG PRESS PLATE

ของ SMITH MACHINE รุ่น X7

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

5,900 ฿ 

อุปกรณ์เสริม IRON ARM

ของ SMITH MACHINE รุ่น X5/X7

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

2,500 ฿ 

อุปกรณ์เสริม EXTENSION SEAT

ของ SMITH MACHINE รุ่น M4

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

1,500 ฿ 

อุปกรณ์เสริม DIP HANDLE

ของ SMITH MACHINE รุ่น M4

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

5,900 ฿ 

LEG PRESS

ของ SMITH MACHINE รุ่น M4

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

8,900 ฿ 

JAMMER ARM

ของ SMITH MACHINE รุ่น M9

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

8,900 ฿ 

EXTENSION SEAT

ของ SMITH MACHINE รุ่น M9

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

2,900 ฿ 

EXTENSION SEAT

ของ SMITH MACHINE รุ่น M9

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

2,900 ฿ 

LEG PRESS

ของ SMITH MACHINE รุ่น M9

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

1,500 ฿ 

LEG EXTENSION

ของ Weight Bench รุ่น Power Iron

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

2,500 ฿ 

BICEP CUSHION

ของ Weight Bench รุ่น Power Iron

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,290 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,290 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 10,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 7,900 ฿ 

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 4,990 ฿ 

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,690 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 3,500 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 11,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 13,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 5,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 38,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 37,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 16,500 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 12,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 26,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,590 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,690 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,990 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,790 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,490 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 1,790 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,590 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 4,490 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 4,090 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

Olympic Barbell 2 นิ้ว

ราคา 1,450 – 2,490 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

 Barbell 1 นิ้ว

ราคา 450-1290 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ
ดัมเบลปูนหุ้มพลาสติก

ราคา 790-1,190 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคาเริ่มต้น 8,900 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 14,500 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,990 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,790 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 2,490 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 5,990 ฿

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 3,290 ฿ 

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ราคา 4,990 ฿  

กดดูสินค้า กดสั่งซื้อ

ติดต่อสอบถาม

FACEBOOK

Facebook Page : Muscle spirit

ทุกวันทำการ 09.00-18.00 น.

กดเข้า FANPAGE

ติดต่อสอบถามพนักงาน

โทร : 084-996-1649

ทุกวันทำการ 09.00-18.00 น.

กดเพื่อโทร

ติดต่อขอใบเสนอราคา

Email : cs@musclespirit.com

ตอบกลับใน 48 ชั่วโมง ทำการ

กดเพื่อส่งเมล์

แชทไลน์

Line ID : @musclespirit

ทุกวันทำการ 09.00-18.00 น.

 

กดเพื่อคุยไลน์

โชว์รูม

เข้ามาทดลอง สินค้าจริง

ทุกวันทำการ 09.00-18.00 น.

ที่ตั้งโชว์รูม